Hold On Song Lyrics – Tagaru Movie Kannada

Hold On Song Lyrics

 

Tagaru is a 2018 Kannada language movie directed by Duniya SooriHold On a song from this Shiva Rajkumar, Devaraj, Dhananjay, Vasishta N. Simha, Manvitha, Bhavana starrer Tagaru, is composed by the music director Charan RajYogaraj Bhat has provided the Lyrics for this song: Hold On, while Ananya Bhat has provided the voice. Below in this article, you can find the details of Hold On song lyrics in Kannada language(s).

Movie: Tagaru
Song Title: Hold On
Movie Director : Duniya Soori
Music Director: Charan Raj
Singer(s): Ananya Bhat
Lyrics By: Yogaraj Bhat
Languages: Kannada

Hold On Video Song from Tagaru movie

Hold On Video Song from Tagaru is well received by the Audience. The Video Song has reached more than 4.3M, views since the song is uploaded on YouTube.

PRK Audio has the original owner of the Video Song, hence copying this Video song in any form is considered Copy Right Violation.

Hold On Song Lyrics in Kannada

ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ (x2)

ಗ್ರೀನ್ ಸೈನ್ಲ್ಲು ಬಿಡ್ಡಿಲ್ಲ ಯೆನು ಮಾದ್ಲಿ
ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಈ ಸಮಯ-ಅಲೈ ಪ್ರೀತಿ ಆಯುಧ ಹೆಂಗಲಿ ಪ್ರೀತಿ
ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಗಂಡು ಹುದುಗ ನಾನು ಹಡುಗಿ ನೀನು
ಕ್ಷಮಿಸಿ ಹುದುಗಿ ನಾನು ಹಡುಗ ನೀನು

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ
ನಿನಾಗೇ ಯೆನು ರೋಗಾ ಥೋಲಾಲಿ ಬೀಲೋ ಬಾರೋ ಬಾಗಾ

ನಾನಾ ವೇರ್ ವಾರೆ ನೋಡೆವ್ ಶಾಖ-ಯು
ಇಂತಹಾ ಚಳಿಗಲಾದಲಿ ಯಥಾಕೆಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ
ನಾನಾ ವೇರ್ ವಾರೆ ನೋಡೆವ್ ಶಾಖ-ಯು
ಇಂತಹಾ ಚಳಿಗಲಾದಲಿ ಯಥಾಕೆಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ
ಈ ತಾಳ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತದ್ ಪಾಪಿ ಕೋಟು
ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ತಡೆಹಿಡಿಯಿರಿ

ಪೆಡಿ ನಾನು ಮುದ್ದಿನಿಂದಾ ಥಾಬೋಬೋ ನಾನ್ನಾ
ಆಸ್ ಪಟ್ಟು ಸಾಡ್ಡೆ ಬರೇಡ್ ಕಚ್ಚಿ ಬಿದುವೆ
ಓಮ್ಮೆ ನಾಡು ಗಾಲಾ ಕೋಟು

ಎಹ್ಹ್ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ
ಅಪಘಾತಕ ಅವಸರವೇ ಕಾರಣ
ನೀ ಥಾಡೋಕೋ ಸುಲ್ಪಾ ಯೀತ್ ಹದುಗಿ
ನೀನ್ ಒಂಬಾಂಕೊ ಡೂರಾ ಒಹ್ ಬಡಗಿ
ನೀನಿನು ಥಂಬಾ ಸಾನ್ ಹುದುಗಿ
ಹಾಗ್ ಬಾರ್ದು ಮುನ್ಗುಗಿ

ನಾನ್ ನೇನೆಜ್ ಕೆಲುಡುಡೆಂಡ್
ಹೃದಯಾದಳ್ಳಿ ಇಳಿವೆ
ನ್ಯಾನಗಾಂಡ್ ಚೊರು ಜಗಾ
ಅಂತಿಮ ಯೆನು ಹೆಲು ಭಿಗ
ನಾನು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೆಲ್ವೆವ್ ಒಂಬತ್ತೂ
ನಂಗೆ ಪೂರಾ ಪೂರಾ ಹಿಡಿಡೈಡ್ ಬ್ರಾಂಥು
ನಾನು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೆಲ್ವೆವ್ ಒಂಬತ್ತೂ
ನಂಗೆ ಪೂರಾ ಪೂರಾ ಹಿಡಿಡೈಡ್ ಬ್ರಾಂಥು

ನಾ ಹಕಿಕಂದಿರುವ್ ಸುನ್ ಮನ್ಸಾಲಿ
ಮೂರೂ ಗಂಟು
ಸಿಗ್ನಲ್-ನೀವು ಬಿಂದುವು ಇಂಥಾ

Click here to Listen Hold On  MP3 Song