Salaam Rocky Boy Song Lyrics – KGF Chapter1 Movie

Song Details :

  • Song Name – Salaam Rocky Bhai
  • Singers – Vijay Prakash , Mohan Krishna, Santhosh Venky,Renjith Unni
  • Music – Ravi Basrur
  • Lyrics – Nagendra Prasad

Salaam Rocky Boy Song Lyrics

ಚಲ್ನೇ ಕಾ ಹುಕುಮ್
ರುಕ್ನೆ ಕಾ ಹುಕುಮ್
ಝಿಂದಗಿ ಪೆ ಹುಕುಮ್
ಮೌತ್ ಪೆ ಹುಕುಮ್
ಬಂದೂಕ್ ಪೆ ಹುಕುಮ್
ದುಷ್ಮನ್ ಪೆ ಹುಕುಮ್
ಲೆಹರೋನ್ ಪೆ ಹುಕುಮ್
ಬೊಂಬೈ ಪೆ ಹುಕುಮ್

ಜಾನ್ ಬೊಂಬೈ ಕಾ ಜಾನ್ ಬೊಂಬೈ ಕಾ
ಜಾನ್ ಬೊಂಬೈ ಕಾ ಜಾನ್ ರೆ
ಇವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಇಡಬೇಡ
ಸಿಡಿಲು ಬಡಿಯುತ್ತೆ ಭಾಗ್ ರೆ
ಆಗ್ ತೂಫಾನ್ ಜಬ್ಬಿ ಮಿಲ್ತಾ ಹೆ
ಐಸ ಮಾರೂದು ಪೈದ ಹೋತ ಹೈ
ಏ ಖುದ ಝರ ದೇಖೊ

ಆಳೋಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಇವನೆ
ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಬಂದ್ರೆ ಸೈತಾನ್ ಇವನೆ
ಏ ಖುದ ಝರ ರೋಕೊ

ಅಡಗಿದ್ದೋನು ಕಬ್ಜ
ಭುಗಿಲೆದ್ದೋನು ಕಬ್ಜ
ಬೊಂಬೈ ಕ ಗಲಿಯಾ ಭಿ
ಘಬ್ರಾಕೆ ಯೂ ಬೋಲೇಂಗೆ ಸಾಲ

ಸಲಾಮ್ ರಾಕಿ ಭಾಯ್
ರಾಕ್ ರಾಕ್ ರಾಕಿ
ಸಲಾಮ್ ರಾಕಿ ಭಾಯ್

ಸಲಾಮ್ ರಾಕಿ ಭಾಯ್
ಸಲಾಮ್ ರಾಕಿ ಭಾಯ್
ಇಲಾಖ ತೇರ ಭಾಯ್
ತು ಹೆ ಸಬ್ಕಾ ಭಾಯ್

ಬೆರಳ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿದ
ಮೊದಲ ಮಾತು ಕಲಿಸಿದ
ಅವಳ ಮಾತೆ ವೇದ

ಬೆಂಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಳಗಿದ
ಹಠವ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗಿದ
ಪಣವ ತೊಟ್ಟ ಯೋಧ

ತಡೆಯೋಕೆ ಇವನನ್ನ ತರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸೈನ್ಯಾನ
ತಡೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ಬರುವಂತ ಅಲೆಯನ್ನ
ಜಬ್ ಭಿ ಜ್ಯಾದ ಹೆ
ಹಾಥ್ ಲೋಹ ಹೆ
ಡರ್ ಕೊ ಬೆಚೇಗ
ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೆ
ಹಾಥ್ ಜರಾ ಖಟರ ಹೆ

ಅಡಗಿದ್ದೋನು ಕಬ್ಜ
ಭುಗಿಲೆದ್ದೋನು ಕಬ್ಜ
ಬೊಂಬೈ ಕ ಗಲಿಯಾ ಭಿ
ಘಬ್ರಾಕೆ ಯೂ ಬೋಲೇಂಗೆ ಸಾಲ

ಸಲಾಮ್ ರಾಕಿ ಭಾಯ್
ರಾಕ್ ರಾಕ್ ರಾಕಿ
ಸಲಾಮ್ ರಾಕಿ ಭಾಯ್

ಸಲಾಮ್ ರಾಕಿ ಭಾಯ್
ಸಲಾಮ್ ರಾಕಿ ಭಾಯ್
ಇಲಾಖ ತೇರ ಭಾಯ್
ತು ಹೆ ಸಬ್ಕಾ ಭಾಯ್

Also Read :